Služby

Prepress

Grafický dizajn & DTP

Radi vám pomôžeme s grafickým návrhom alebo DTP prípravou. Stačí poslať podklady mailom (soubory do 10 MB) alebo na ftp server v obvyklých formátoch - texty vo formáte MS Word, obrázky vo formáte jpg nebo tif. Vami dodané podklady zpracujeme do podoby vhodnej pre tlač, prípadne po dohode doplníme vhodným obrázkom z fotobanky podľa vašeho výběru. Výsledný subor vám zašleme vo formáte PDF na korektúru. Po schválení, bude PDF spracovany do tlače.

CTP

Dodané PDF spracujeme z počítača priamo na tlačové dosky (CTP- computer to plate).

Press

Ofsetová hárková tlač

je najpoužívanejšia a najkvalitnejšia tlačiarenská technológia. Plnofarebná tlač sa relizuje pomocou farebného režimu CMYK, ktorý sa skladá so štyroch farieb Cyan, Magenta, Yellow a blacK. Sútlačou týchto farieb dosiahneme výsledný plnofarebný obraz. Ofset umožňuje tlač priamych farieb (PANTONE). Každá priama farba má presné číselné označenie s presne určeným pomerom miešania odtieňov.

Maloformátová digitálna tlač

Zjednodušuje technologický postup vynechaním CTP (výrobá platní), tým znižuje náročnosť na predtlačovú prípravu a umožňuje tlač priamo z počitačačitača už od 1ks. Dosahuje lepšiu jednotkovu cenu tlače pri malých nákladoch. Ďalšou výhodou je možnosť personalizovanej tlače. Podobne ako pri ofsete, plnofarebná tlač sa relizuje pomocou farebného režimu CMYK.

Veľkoplošná tlač

Je samostatny segment digitálnej tlače. Má široké využitie hlavne v outdoor reklame. Plnofarebná tlač sa relizuje pomocou farebného režimu CMYK + doplnkových farieb podľa typu zariadenia. Umožňuje tlač na prakticky neobmedzený výber materiálov na báze papiera, PVC, kovu, skla atď. Tlačí sa z rolky, alebo na hárky, pri tuhých materiáloch na dosky. Je možné tlačiť priamo z počitača už od 1ks.

Sieťotlač

Prednosťou sieťotlače je jednoduchosť tlačového stroja, jednoduchosť zhotovenia formy, možnosť potláčať rovné i zaoblené povrchy, možnosť potláčať ľubovoľný materiál ľubovoľnou farbou, pričom môžeme získať veľmi hrubé nánosy farby. Sieťotlač prakticky nemá formátové obmedzenia.

Postpress

Bigovanie

Vylisovanie ryhy v mieste ohybu papiera. Tento postup používame pri hrubších papieroch, aby sme zamedzili praskaniu papiera pri ohýbaní

Falcovanie

Skladanie papiera strojom na požadovaný formát. Zabezpečujeme rôzne typy lomov.

Perforácia

Vyrazenie rýh rôznej dĺžky do papiera, čím zabezpečíme jeho bezproblémové odtrhnutie v požadovanej časti (napr. pri odtrhovacích kupónoch)

Sieťotlač

Prednosťou sieťotlače je jednoduchosť tlačového stroja, jednoduchosť zhotovenia formy, možnosť potláčať rovné i zaoblené povrchy, možnosť potláčať ľubovoľný materiál ľubovoľnou farbou, pričom môžeme získať veľmi hrubé nánosy farby. Sieťotlač prakticky nemá formátové obmedzenia.


x
Naši klienti