FAQ

Radi vám pomôžeme s grafickým návrhom alebo DTP prípravou. Stačí poslať podklady mailom (soubory do 10 MB) alebo na ftp server v obvyklých formátoch - texty vo formáte MS Word, obrázky vo formáte jpg nebo tif. Vami dodané podklady zpracujeme do podoby vhodnej pre tlač, prípadne po dohode doplníme vhodným obrázkom z fotobanky podľa vašeho výběru. Výsledný subor vám zašleme vo formáte PDF na korektúru. Po schválení, bude PDF spracovany do tlače.

Postpress

Dodané PDF spracujeme z počítača priamo na tlačové dosky (CTP- computer to plate). Radi vám pomôžeme s grafickým návrhom alebo DTP prípravou. Stačí poslať podklady mailom (soubory do 10 MB) alebo na ftp server v obvyklých formátoch - texty vo formáte MS Word, obrázky vo formáte jpg nebo tif. Vami dodané podklady zpracujeme do podoby vhodnej pre tlač, prípadne po dohode doplníme vhodným obrázkom z fotobanky podľa vašeho výběru. Výsledný subor vám zašleme vo formáte PDF na korektúru. Po schválení, bude PDF spracovany do tlače. Radi vám pomôžeme s grafickým návrhom alebo DTP prípravou. Stačí poslať podklady mailom (soubory do 10 MB) alebo na ftp server v obvyklých formátoch - texty vo formáte MS Word, obrázky vo formáte jpg nebo tif. Vami dodané podklady zpracujeme do podoby vhodnej pre tlač, prípadne po dohode doplníme vhodným obrázkom z fotobanky podľa vašeho výběru. Výsledný subor vám zašleme vo formáte PDF na korektúru. Po schválení, bude PDF spracovany do tlače.

Postpress

Radi vám pomôžeme s grafickým návrhom alebo DTP prípravou. Stačí poslať podklady mailom (soubory do 10 MB) alebo na ftp server v obvyklých formátoch - texty vo formáte MS Word, obrázky vo formáte jpg nebo tif. Vami dodané podklady zpracujeme do podoby vhodnej pre tlač, prípadne po dohode doplníme vhodným obrázkom z fotobanky podľa vašeho výběru. Výsledný subor vám zašleme vo formáte PDF na korektúru. Po schválení, bude PDF spracovany do tlače.


x
Naši klienti